Hue’s famous lotus species revived

After five years, lotus in Tinh Tam Lake in the Hue royal citadel, the famous lotus special of the ancient capital city, has revived.

4ha-Tinh Tam Lake is among beauty spots of Hue city.

Because of pollution, lotus in the lake disappeared for five years, until now, thanks to the effort of the Center for Preservation of Hue Relics.

This year not only Tinh Tam Lake has lotus but other ponds and lakes in the royal citadel have this charming flower species.

Visitors can buy lotus and lotus seeds.

A lotus is only VND1,500 to VND2,000 ($0.1).

Hundreds of people do morning exercise around Tinh Tam Lake.

They said they come here not only for practicing morning exercise but also for seeing lotus.

Trong nắng sớm, những cánh sen hồng đỏ rực đọ dáng. Theo những người trồng sen, sen hồng có giá trị hơn sen trắng ở cả giá bán hoa và hạt.
Sau cơn mưa đêm, những cánh sen càng thêm duyên dáng.
Để thu hoạch sen dưới hồ Tịnh, người trồng sen phải dậy từ 4 giờ sáng chèo thuêền khắp diện tích sen của mình và lựa hoa mang bán.
Đa số sen được đưa lên bờ, bó thành từng bó bán cho người dân về trưng trên bàn thờ tổ tiên, cúng Phật.
Buổi sáng, hàng trăm người dân xứ pHêế tập trung về hồ Tịnh Tâm tập thể dục. Một ngời daân cho bêết ngài vieệc âập thể dục, ai cũng môốn ghé ôồ để năắm sen.
Hai thiếu nữ đi giữa hồ sen.
Hồ sen Tịnh ôồi sinh cũng là dịp để những chàng trai, cô gái ghi lại kỷ niệm ngày cưới với sen.
Điều mà những người trồng sen lo ăắng chính là nhiều diện tích sen trong hồ Tinh đang dần lụi vì ô nhêễm nguồn nước.

Source: VietnamNet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s